Értesítés – étkeztetési támogatás

Tisztelt Szülők!

 

A 2021/2022-es tanévtől az óvodát vagy alapiskolát látogató gyermekek szülei jogosultak lesznek:

 

  • a gyermek után járó magasabb adóbónuszra – Az alkalmazásban lévő szülők a gyermekeik számára nyújtott támogatott ebédek helyett magasabb adóbónuszra lesznek jogosultak.

vagy

  • az államilag támogatott ebédre,

 

Az étkeztetési támogatásra azok a gyermekek jogosultak, akiknek szülei, illetve a gyermek gondozását ellátó természetes személy a gyermek által látogatott iskolai intézménybe benyújtja:

 

  • az igazolást arról, hogy a gyermek olyan háztartásban él, amely anyagi szükséghelyzetben folyósított segélyt kap, (az igazolást a munka-, szociális és családügyi hivatal állítja ki)

vagy

  • az igazolást arról, hogy a gyermek olyan háztartásban él, amelynek jövedelme legfeljebb a létminimum összegének felel meg, ebben az esetben szükséges, hogy a szülő kitöltse a jövedelem-értékelési űrlapot (Formular_na_posudenie_prijmu), mellékelje hozzá az elmúlt 6 hónap bevételeiről szóló igazolásokat, majd ezt vigye el a munka-, szociális és családügyi hivatalba, ahol jogosultság esetén egy igazolást állítanak ki a számára

vagy

  • a becsületbeli nyilatkozatot (cestne_vyhlasenie), amelyben kijelentik, hogy nem igénylik az eltartott gyermek utáni adókedvezmény összegét.
    (Ha a szülő igényli az éves adóbónuszt, akkor már nem tartozik ebbe a kategóriába. Olyan gyermekről van szó, akiknek esetében a szülő feltételezhetően nem jogosult a gyermek 15 éves koráig járó magasabb adókedvezményre, mivel nincs keresete, pl. munkanélküli, nyugdíjas vagy gondozói járulékban részesülő szülők gyermekei, esetleg más.)

 

A kéméndi Petőfi Sándor Alapiskola értesíti a Szülőket, hogy a fenti dokumentumok leadására a következő napokon van lehetőség az iskola titkárságán:
2021. július 27.   13.00 – 17.00

  1. július 28. 7.30 –12.00

 

Akinek nincs nyomtatási lehetősége, a nyomtatványokat átveheti az iskola titkárságán 2021. július 20-án (7.30 – 12.00), illetve a lakhelye szerinti községi hivatal épületében

 

Szükség esetén további információ kérhető a 0917/505773 telefonszámon.

 

 

Tisztelettel                                         a Petőfi Sándor Alapiskola vezetősége