Kontakt

Školská Jedáleň

pri ZŠ Sándora Petőfiho s VJM Kamenín

Vedúca: Andrea Hlinková
Kuchárka: Beata Holopová

Pomocná kuch.:Ružena Baková
Prev.prac.: Georgina Hojka

Telefón:  0367596088,  

                 Obed     11,50  –    12,20

                   

Pondelok:  1.- 9.roč.                               ŠKD
Utorok:  1.- 9.roč.                                    ŠKD
Streda:  1.- 9.roč.                                     ŠKD
Štvrtok:   1.- 9.roč.                                  ŠKD
Piatok:   1.- 9.roč.                                    ŠKD

Pedagogický dozor podľa rozpisu: 11,50 – 12,20

Pedagogický dozor:      12,20 – 12,50
Mgr. M
ikle Tímea

                     Zdravotné stredisko: 12,50 –13,20