Aktualitás! Fontos információ a szülőknek!

Tisztelt Szülők!

Az utóbbi napokban, hetekben kialakult helyzet rendkívüli, amely  mindannyiunktól –  gyermeketől, a szülőktől és a pedagógusoktól –  türelmet, odafigyelést, egymás megértését és szoros együttműködést kíván. Tudjuk, nagy teher zúdult most a szülők vállára. Visszajelzéseik alapján sokan valósággal birkóznak a felhalmozódott tennivalókkal. Kérjük, tegyék ezt továbbra is türelemmel! Minden kezdet nehéz, de a kitartás és a rendszeresség ebben a kényszerhelyzetben is meg fogja hozni a gyümölcsét.

Az új oktatási forma, „távoktatás“ bevezetése számunkra is új. A pedagógustársadalom is most ismerkedik vele, az elmúlt napokban kezdték a napi gyakorlatba bevezetni. Pedagógusaink  az iskola honlapján teszik közzé egyelőre a feladatokat, amelyeket aztán e-mailben vagy messenger üzenetben gyűjtöttek be a diákoktól. Néhány kolléga két hétre kiadta a feladatokat még az iskolában, amelyek teljesítését ugyanott szerette volna ellenőrizni.

Ma már tudjuk, hogy, sajnos, hosszabb távra kell berendezkednünk a távoktatás terén.

Az iskolakötelezettség ezután is minden alapiskolás korú gyermekre vonatkozik, tehát az új oktatási formához mindannyiunk köteles alkalmazkodni.

Szeretnénk kialakítani a rendszert, amely átláthatóvá, mindannyiunk számára könnyen követhetővé teszi az otthonról tanítást és az otthon tanulást.

Hatalmas a felelősségünk, ezért kérjük a tisztelt Szülőket, kapcsolódjanak be ebbe a tanulási-tanítási formába. Biztosítsák gyermekeik számára a megfelelő körülményeket, felügyeljék a tanulás folyamatát! Kérjük Önöket, legyenek ebben továbbra is partnereink!

Javasoljuk, hogy olyan napirendet alakítsanak ki a gyermekek számára, amelynek a rendszeresség az alapja. Kérjük, hogy az órarendet vegyék alapul a gyermekek napjának a tervezésekor!

Hamarosan a Google Classroom rendszere alapján fognak a pedagógusok kommunikálni a szülőkkel, gyerekekkel. Ezen a felületen kapják majd meg a tanulóink a feladataikat tantárgyanként.

Ennek működtetéséhez szükségünk van az Önök együttműködésére. Kérjük, tegyék meg a következőket:

1.lépés: Mindenkitől szükségünk lesz egy GMAIL-es e-mail címre, amelyet az osztályfőnököknek kell elküldeni sms-ben vagy megadni telefonon, messenger-en, kinek hogyan egyszerűbb. A mail cím lehet a szülőé, nagyobb testvéré vagy a tanulóé.
2.lépés: Figyelni kell az e-mail-eket, mert a tanulók meghívást kapnak az osztályfőnökeiktől a Google Classroom osztálytermeibe.
3.lépés: Az osztálytermeken belül egy videó segítségével lehet megismerkedni a felület használatával. A pedagógusok utasításai is segítenek majd a tájékozódásban.

Fontos!!!
A diákok minden nap 10 óráig megkapják az aznapra szóló feladataikat órarend szerint. A feladatoknál feltüntetjük, hogy meddig kell megoldani, visszaküldeni a pedagógusoknak.
Ha bárki bárhol elakad, bátran kérjen tőlünk segítséget!