Tanári kar

Tanári kar a 2020/2021-es tanévben 

Igazgatónő: Mgr. Tímár Judit (1-4,ném)

Ig.helyettes és/ nevelési tanácsadó: Mgr. Lelocký Krisztína (mat-fiz)

Tanárok: 

Mgr. Pesti Lszló (1-4) – az 1. osztály osztályfőnöke

Mgr. Morvai Szilvia (1-4, ang) – a 2. osztály osztályfőnöke

Mgr. Kiš Szilvia (1-4) – a 3. osztály osztályfőnöke

PaedDr. Bernáth Anett (1-4) – a 4. osztály osztályfőnöke

Mgr. Szekeres Szigeti Mária (magy-ang) – az 5.A osztály osztályfőnöke

Mgr. Hariš Richárd (magy-tört) – a 6. osztály osztályfőnöke

Mgr. Bandor Éva (ang-fil) – a 7. osztály osztályfőnöke

Mgr. Dávid Adrianna (1-4, szlov) – a 8.A osztály osztályfőnöke

Mgr. Farkas Katalin (szlov-et) – a 9.A osztály osztályfőnöke

Mgr. Tóth Kurucz  Gabriella (1-4, spec) – az 5.-9.B osztály osztályfőnöke

Mgr. Tóth Boglárka (geo-ekol)

PaedDr. Bacsó   Mónika (kém-bio)

Ing. Petrovič Anna (kém-hit)

Vychovávateľky:

Mgr.   Mikle Tímea (1-4)

Mgr. Rákota Bianka (1-4) gyerm.szab.

Pedagógiai asszisztensek:

Mgr. Vavrecký Nikoletta (1-4)

Mgr. Manczal Fazekas Anna (magy-tört)

Iskolapszicholóogus:

Mgr. Bálint Júlia (pszich)

 


Pedagogický zbor v školskom roku 2020/2021

Riaditeľka: Mgr. Judita Tímár (1-4,nem)

Zástupkyňa riaditeľky a výchovná poradkyňa: Mgr. Kristína Lelocká (mat-fiz)

Učitelia:
 
Mgr. Ladislav Pesti (1-4) – triedny učiteľ 1. triedy

Mgr. Silvia Morvaiová (1-4, ang) – triedna učiteľka 2. triedy

Mgr. Silvia Kišová (1-4) – triedna učiteľka 3. triedy

PaedDr. Anetta Bernáthová (1-4) – triedna učiteľka 4. triedy

Mgr. Mária Szekeres Szigeti (maď-ang) – triedna učiteľka 5.A triedy

Mgr. Richard Hariš (maď-dej) – triedny učiteľ 6. triedy

Mgr. Eva Bandor (ang-fil) – triedna učiteľka 7. triedy

Mgr. Adriana Dávidová (1-4, slov) – triedna učiteľka 8.A triedy

Mgr. Katalin Farkas (slov-et) – triedna učiteľka 9.A triedy

Mgr. Gabriela Tóth Kurucz  (1-4, špec) – triedna učiteľka 5.-9.B triedy

Mgr. Boglárka Tóth (geo-ekol)

PaedDr. Monika Bacsó   (chém-bio)

Ing. Anna Petrovičová (chém-náb)

Vychovávateľky:

Mgr.  Tímea  Mikle (1-4)

Mgr. Bianka Rákota (1-4) MD

Pedagogickí asistenti:

Mgr. Nikoleta Vavrecká (1-4)

Mgr. Anna Manczal Fazekas (maď-dej)

Školský psychológ:

Mgr. Júlia Bálint (psych)