Tisztelt Szülők, kedves Diákjaink!

Tisztelt Szülők, kedves Diákjaink!
Értesítjük Önöket, hogy az Iskolaügyi Minisztérium legutóbbi határozata értelmében 2021. február 8-tól (jövő hétfőtől) az alsó tagozatos tanulóink és a speciális osztályba járó diákjaink számára megnyitjuk az iskolát.
A tanulók iskolába járása a következő feltételekhez kötött:
– Az alkalmazottaknak és a tanulók egyik törvényes képviselőjének (akivel egy háztartásban él) rendszeresen Covid tesztelésen kell részt vennie.
– A bizonylatot a 7 napnál nem régebbi negatív teszteredményről legkésőbb a gyermek iskolába lépésekor szükséges eljuttatni az osztályfőnöknek.
– A gyermekeknek nem kell a tesztről tanúsítvány, csak a szülő által kitöltött becsültebeli nyilatkozat, melyet letölthetnek itt:
Čestné prehlásenie zákonného zástupcu,
ill. nyomtatott formában holnap (2021.2.5.) 8.00 és 15.00 között átvehetnek az iskolában.
– A tanítás 7:30 órától 11.50 óráig tart, a napközi 15.30 óráig működik.
A Covid tesztelésre február 6-án Kőhídgyarmaton (8.00-18.00) és Barton (8.00-16.00), valamint február 7-én Bényben (8.00-18.00) lesz lehetőség.
Együttműködésüket köszönjük!